Przeglądasz: Animo Anima

Przy ul. Floriańskiej w Chorzowie odbył się festyn miejski, na którym wystąpili Animo Anima oraz Mirosław Szołtysek.