Przeglądasz: MH

Chorzów obchodził Święto Patrona Miasta, czyli Świętego Floriana. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem ulicą Stefana Batorego spod Skweru rtm. Witolda Pileckiego…